Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Semineri

01 Temmuz 2019 Pazartesi

Üniversitemiz sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında; T.C. Adalet Bakanlığı'nın daveti üzerine, fakültemiz öğretim görevlilerinden Dr. Murat BAKIRCI tarafından Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan gençlere havacılık ve uzay bilimleri hakkında seminer verilmiştir. Katılımcılar konuyu ilgiyle takip etmiş, sorular sorarak havacılık ve uzay bilimleri hakkında bilgiler edinmişlerdir.