Akademik

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. MUHARREM KUNDURACI
Dr. Öğr. Üyesi ERCÜMENT TÜRKOĞLU
Öğr. Gör. Dr. MURAT BAKIRCI
Arş. Gör. EMRE GÜLER
Arş. Gör. MEHMET ERDEM

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL