EN | TR

Diğer Kurullar ve Komisyonlar

Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
BOLOGNA
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Koordinatörü 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Havacılık Yönetimi Bölüm Koordinatörü 07.09.2023 - 06.09.2026
MEVLANA
Öğr. Gör. Dr. Murat BAKIRCI Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Koordinatörü 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Nazmiye Ülkü PEKKAN Havacılık Yönetimi Bölüm Koordinatörü 07.09.2023 - 06.09.2026
FARABİ
Öğr. Gör. Dr. Murat BAKIRCI Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Koordinatörü 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Nazmiye Ülkü PEKKAN Havacılık Yönetimi Bölüm Koordinatörü 07.09.2023 - 06.09.2026
ERASMUS
Öğr. Gör. Dr. Murat BAKIRCI Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Koordinatörü 07.09.2023 - 06.09.2026
Dr. Öğr. Üyesi Akın AKPUR Havacılık Yönetimi Bölüm Koordinatörü 07.09.2023 - 06.09.2026
ÇİFT ANA DAL - YAN DAL
Öğr. Gör. Dr. Murat BAKIRCI Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Koordinatörü 21.06.2021 - 20.06.2024
YATAY GEÇİŞ DEĞERLENDİRME, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil CİHAN Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
KISMÎ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU Başkan 10.11.2021 - 09.11.2024
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil CİHAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Dr. Öğr. Üyesi Utku UZUN Üye 10.11.2021 - 09.11.2024
AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Başkan 22.06.2023 - 21.06.2026
Dr. Öğr. Üyesi Akın AKPUR Üye 04.07.2023 - 03.07.2026
Adem AKCA Üye 22.06.2023 - 21.06.2026
UZAKTAN EĞİTİM SINAVI TEKNİK VE İDARÎ DESTEK KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Utku UZUN Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
EĞİTİM-ÖĞRETİM-ÖĞRENME KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Utku UZUN Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
MEZUN İLİŞKİLERİ KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil CİHAN Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
BİLİMSEL, SOSYAL, KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Utku UZUN Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
ORYANTASYON VE TANITIM KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil CİHAN Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
UYGULAMALI EĞİTİMLER (STAJ-MESLEKÎ EĞİTİM) KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Utku UZUN Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil CİHAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil CİHAN Başkan 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
Doç. Dr. Dilek ERDOĞAN Üye 07.09.2023 - 06.09.2026
BURS KOMİSYONU
Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU Başkan 15.10.2019 - 14.10.2022
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Üye 15.10.2019 - 14.10.2022
Öğr. Gör. Dr. Murat BAKIRCI Üye 15.10.2019 - 14.10.2022
AKREDİTASYON KOMİSYONU
Doç. Dr. Muharrem KUNDURACI Başkan 08.02.2023 - 07.02.2026
Dr. Öğr. Üyesi Hakan BUCAK Üye 08.02.2023 - 07.02.2026
Dr. Öğr. Üyesi Harun ZONTUL Üye 08.02.2023 - 07.02.2026