EN | TR

Tarihçe

Fakültemiz, Bakanlar Kurulu'nun 20.08.2015 tarihli ve 2015/8052 sayılı kararı; Resmi Gazete'nin 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı ilanı ile kurulmuştur.  18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan Tarsus Üniversitesi bünyesinde faaliyetine devam eden Fakültemizin: Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Pilotaj ile Havacılık Yönetimi olmak üzere 3 bölümü mevcuttur.